Stop obair an Choiste seo nuair a lánscor an 32ú Dáil ar an 14 Eanáir 2020.

Déanann an Coiste um Thithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil breithniú ar chaiteachas, riarachán agus beartas na Roinne Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus na gcomhlachtaí faoi choimirce na roinne agus tugann sé tuairisc do Dháil Éireann ina leith. Tagann reachtaíocht agus ábhair de chuid an Aontais Eorpaigh a bhaineann leis an roinn agus lena cuid comhlachtaí faoi shainchúram an choiste freisin.