This committee was renamed the Committee on Employment Affairs and Social Protection on 26 September 2017.

Cuireann an Coiste um Choimirce Shóisialach ionchur fiúntach le reachtaíocht agus le beartas, rud a chinntíonn go gcosnaítear na saoránaigh is leochailí inár measc le córas leasa shóisialaigh atá láidir agus cothromasach.