Athainmníodh an Coiste mar an Coiste um Ghnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Shóisialach ar an 26 Meán Fómhair 2017.

Cuireann an Coiste um Choimirce Shóisialach ionchur fiúntach le reachtaíocht agus le beartas, rud a chinntíonn go gcosnaítear na saoránaigh is leochailí inár measc le córas leasa shóisialaigh atá láidir agus cothromasach.