Cuireann an Coiste um Choimirce Shóisialach ionchur fiúntach le reachtaíocht agus le beartas, rud a chinntíonn go gcosnaítear na saoránaigh is leochailí inár measc le córas leasa shóisialaigh atá láidir agus cothromasach.