Déar, 29 Meith 2017

Coistí

Pensions schemes (resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 15 Meith 2017

Coistí

Scéimeanna Pinsin

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 1 Meith 2017

Coistí

Grinnscrúdú Réamhreachtach ar Scéim Ghinearálta an Bhille Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2017

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 1 Meith 2017

Coistí

Tuarascáil maidir le hAthstruchtúrú Beartaithe na Seirbhíse Buiséadta agus Comhairle Airgid agus na Seirbhíse um Fhaisnéis do Shaoránaigh

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 18 Beal 2017

Coistí

Meastacháin Athbhreithnithe 2017 le haghaidh Seirbhísí Poiblí – Vóta 37 (Coimirce Shóisialach)

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 4 Beal 2017

Coistí

Pinsin (atosaithe)
I láthair: Ionadaithe ó Aoisghníomhaíocht Éireann

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 9 Márta 2017

Coistí

Athstruchtúrú na Seirbhíse Buiséadta agus Comhairle Airgid (MABS) agus na Seirbhíse um Fhaisnéis do Shaoránaigh  (atosaithe)

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 23 Feabh 2017

Coistí

Athstruchtúrú na Seirbhíse Buiséadta agus Comhairle Airgid (MABS)

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 9 Feabh 2017

Coistí

(i) Gníomhachtú Saothair                                                                                         
(ii) Grinnscrúdú ar thograí reachtacha AE

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 26 Ean 2017

Coistí

Gníomhachtú Saothair

Amharc ar an bhfíseán