ORÁID O'N t-SEANASCAL
(ADDRESS BY GOVERNOR-GENERAL).
Tháinig Oireachtas Eireann le chéile ar 2.15 p.m. Bhí Mícheál O hAodha (Ceann Comhairle Dháil Eireann), 'sa chathaoir.