Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar
Gnáthamharc

Caiteachas Ranna

Dáil Éireann Debate, Tuesday - 16 January 2018

Tuesday, 16 January 2018

Ceisteanna (1846)

Peadar Tóibín

Ceist:

1846. D'fhiafraigh Deputy Peadar Tóibín den Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta cá mhéad airgid atá caite ag Rannán na Gaeltachta i ngach contae le cúig bliana anuas. [54357/17]

Amharc ar fhreagra

Freagraí scríofa (Ceist ar Culture)

I dtús báire, is mian liom a chur in iúl don Teachta nach de réir chontae a coinnítear taifid faoi gach mhír caiteachais atá ag mo Roinn.  É sin ráite, tá iarracht déanta agam Ceist an Teachta a fhreagairt.

Ag glacadh leis gur faoin gClár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga de chuid na Roinne atá an cheist - clár faoina gcuirtear cúnamh ar fáil chun tacú le bonneagar Gaeilge agus pobail na Gaeltachta  threisiú - leagtar amach sa tábla a leanas an dáileadh airgid atá déanta faoin gclár idir 2013 agus 2017, idir chúnamh caipitil agus reatha.

   Contae  

   2013  

   2014  

   2015  

   2016  

   2017  

Dún na nGall

€476,215

€471,323

€705,050

€865,857

€1,144,767  

Maigh Eo

€67,789

€62,256

€99,729

€90,104

€213,369

Gaillimh

€2,225,491

€1,476,598  

€1,432,240

€2,123,426  

€1,737,064  

Ciarraí

€1,097,552

€1,519,464

€894,970

€728,424

€555,139

Corcaigh

€95,866

€94,090

€225,926

€79,689

€172,438

Port Láirge

€5,706

€8,197

€17,006

€6,117

€11,537

Co na Mí

€22,629

€26,796

€18,722

€25,450

€18,838

Ilghnéitheach*

€441,256

€277,489

€362,070

€304,000

€345,500

Iomlán

€4,432,504

€3,936,213  

€3,755,713  

€4,223,067  

€4,198,652  

 *Nótáil led thoil go gcuimsítear san eolas thuasluaite íocaíochtaí le heagraíochtaí ar leith a riarann cláir éagsúla oibre thar ceann na Roinne i gceantair Ghaeltachta éagsúla nach féidir a shonrú chomh éasca sin de réir contae. San áireamh anseo, tá Scéim na gCampaí Samhraidh agus Scéim na gCuntóirí Teanga. 

Anuas air an gcaiteachas thuasluaite, leagtar amach sa table thíos an caiteachas a rinneadh le teaghlaigh Gaeltachta go príomhá faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge ó 2013 go 2017: 

 

2013

2014

2015

2016

2017

Co. Dhún na nGall

€629,770

€624,682

€698,015

€790,821

€808,400

Co. Mhaigh Eo

€311,050

€267,793

€289,900

€278,909

€279,125

Co. na Gaillimhe

€2,199,580

€2,023,208

€2,182,879

€2,283,357

€2,281,167.50

Co. Chiarraí

€365,220

€290,635

€321,807

€412,957

€396,852.50

Co. Chorcaí

€106,337

€89,255

€81,638

€83,833

€76,860

Co. Phort Láirge

€83,021

€76,097

€85,577

€105,604

€124,075

Co. na Mí

€62,092

€56,924

€57,617

€49,400

€50,600

Co. an Chláir

€15,685

€16,480

€9,997

€8,925

€4,340

IOMLÁN

€3,772,755

€3,445,074

€3,727,430

€4,013,806

€4,021,420

Maidir leis an an gcóras pleanála teanga, íocadh na suimeanna sa table thíos le hÚdarás na Gaeltachta le dáileadh mar ba chuí sna contaetha éagsúla:

Bliain

Údarás   na Gaeltachta

2014

€20,000

2015

€259,875

2016

€340,125

2017

€735,000

Iomlán

€1,355,000

Barr
Roinn