Wednesday, 12 June 2019

Ceisteanna (61)

Pat the Cope Gallagher

Ceist:

61. D'fhiafraigh Deputy Pat The Cope Gallagher den Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta an bhfuil sé i gceist aici maoiniú a sholáthar d'oileáin i nDún na nGall maidir le bóithre poiblí ar na hoileáin éagsúla; an ndeimhneoidh sí go bhfuil allúntas leagtha amach i mbuiséad na Roinne i mbliana ina leith sin; an mbeidh allúntas breise ar fáil d'oileáin i mbuiséad 2019; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. [24053/19]

Amharc ar fhreagra

Freagraí scríofa (Ceist ar Culture)

Tá an cheist maidir le Clár Mionoibreacha 2019 do na hOileáin á scrúdú ag oifigigh mo Roinne faoi láthair i gcomhthéacs an tsoláthair airgid atá ar fáil le caitheamh ar thograí oileánda i mbliana agus na n-éileamh éagsúla ar an soláthar sin.