Tá rogha físeán ó bhlianta roimhe seo ar fáil le feiceáil/híoslódáil. Tá roinnt acu i bhformáid MP4 agus roinnt acu i bhformáid WMV.

2016 - go dáta

Chun comhaid físeán MP4 ó 2016 (32ú Dáil) ar aghaidh a íoslódáil, téigh chuig ár gcartlann físeán ar líne. Féadfar comhad ar bith a íoslódáil go díreach ón seinnteoir físeáin. Deas-chliceáil fad is atá físeán ag seinm chun é a íoslódáil.

2006 – 2016

Tá comhaid MP4 agus WMV le haghaidh go leor laethanta ar feadh na tréimhse 10 mbliana seo ar fáil le híoslódáil ónár gcartlann físeán. Ní cartlann chríochnaitheach é de na himeachtaí ar fad. D’fhéadfadh comhaid aonair nó roinnt comhad a bheith i gceist le lá aonair. Níl comhaid MP4 ar fáil ach ó Dheireadh Fómhair 2009 ar aghaidh.

Tabhair faoi deara:

  1. Is de réir seomra, bliana, míosa agus lae a dhéantar comhaid a chatagóiriú.
  2. Comhaid mhóra iad na comhaid de réir an lae (> 6GB).
  3. Gabhann gnás ainmniúcháin ar leith atá bunaithe ar an dáta le hainmneacha comhaid, e.g. [fóram]_[BBBBMMLL).{mp4 or wmv}
  4. Tá athúsáid aon chraolta Gréasáin nó aon chraolta faoi réir ár Rialacha Clúdaigh agus Ceadúnas Fhaisnéis na hEarnála Poiblí (Imeachtaí Craolta) de chuid an Oireachtais.

 

Rialacha clúdaigh

Ní mór úsáid na gcraoltaí agus na gcraoltaí Gréasáin de chuid an dá Theach agus na gCoistí Parlaiminteacha a bheith i gcomhréir le Buan-Orduithe Dháil Éireann agus Buan-Orduithe an tSeanaid. Ba cheart an méid seo a thabhairt faoi deara go háirithe: 

"... ní úsáidfear taifeadtaí ná sleachta de na himeachtaí i gcláir shiamsaíochta éadroime, i gcláir aoire polaitiúla, i gcraoltaí páirtí polaitíochta nó i bhfoirm fógraíochta nó poiblíochta ar bith, seachas i bhfoirm réamhfhógrán chláir nuachta agus chláir chúrsaí reatha...". 

Má bhíonn aon cheisteanna agat maidir le píosaí scannáin físe a athúsáid, seol ríomhphost chuig broadcast@oireachtas.ie.