Abhcóide Comhairleach (Grád III)

Is mian le Seirbhís Thithe an Oireachtais Abhcóide Comhairleach (Grád III) a earcú.

Ba chóir d’iarrthóirí cur amach a fháil ar na riachtanais iontrála is gá chun cur isteach ar an bpost seo, agus déantar cur síos ar na riachtanais sin sa Leabhrán Faisnéise le haghaidh an chomórtais.

Ní ghlacfar sa chomórtas seo ach le hiarratais a chomhlánfar agus a chuirfear isteach trí recruitment@oireachtas.ie agus a dhéanfar ar na foirmeacha iarratais oifigiúla.

Ní ghlacfar le hiarratais a gheofar tar éis an sprioc-ama.

Is é an sprioc-am chun iarratais a fháil: 3 pm Dé Luain, 2 Márta 2020.

An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

Fógraíonn agus líonann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí folúntais i dTithe an Oireachtais go hiondúil. Má tá suim agat oibriú don Oireachtas, féach ar shuíomh gréasáin na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, publicjobs.ie

Ar mhaith leat blaiseadh a fháil de shaol na hoibre i Seirbhís Thithe an Oireachtais? Amharc ar an ngnáthlá a bhíonn ag cuid dár mbaill foirne.

Lá i saol Theach Laighean – Lónadóireacht

Ón nóiméad a thagaim isteach ag an obair, bím fíor-chruógach go deo. Is é Dé Céadaoin an lá is faide a suíonn an Dáil agus an Seanad, agus tabharfar amach níos mó ná 1,000 béile do Chomhaltaí, don fhoireann, d’iriseoirí agus do chuairteoirí an lá sin.

Lá i saol Theach Laighean – Oifig na nDíospóireachtaí

Is í an Chéadaoin an lá is deacra den tseachtain do thuairisceoir parlaiminte, le go leor cruinnithe coiste ar maidin, suí Seanaid agus seisiún Dála a théann amach san oíche.

Lá i saol Theach Laighean – Uiséirí

Sroichim Teach Laighean agus is é an chéad rud a chaithfidh mé a dhéanamh bualadh le beirt cheannairí foirne na foirne luaithe. Tuairiscíonn siad go bhfuil a bhfoireann ar fad anseo agus go bhfuil gach post clúdaithe.

Lá i Saol Theach Laighean – An tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde

Is mé an chéad duine isteach i Seomra Léitheoireachta na gComhaltaí i dTeach Laighean ar maidin, mar sin socraím an seomra don lá.

Tuairisceoir Parlaiminteach i Seirbhís Thithe an Oireachtais

Táirgeann agus foilsíonn Oifig na nDíospóireachtaí i dTithe an Oireachtais Tuairisc Oifigiúil ar imeachtaí dhá Theach an Oireachtais (an Dáil agus an Seanad) agus a gcoistí.

Ag obair i lár ár ndaonlathais, tá Tuairisceoirí Parlaiminte freagrach as Tuairisc Oifigiúil ar imeachtaí parlaiminte a chur i dtoll a chéile. Mar gheall ar an gcineál oibre a bhíonn le déanamh, beidh ar Thuairisceoirí Parlaiminte uaireanta neamhrialta a oibriú, deireanach sa tráthnóna go minic.

Caithfidh cáilíocht Leibhéal 8 (Céim onóracha) ar a laghad ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí a bheith ag iarrthóirí agus scileanna tuairiscithe/eagarthóireachta sármhaithe a léiriú, mar aon le cumas chun oibriú le spriocdhátaí géara, aird ar mhionsonraí agus scileanna láidre TF.

Tá iarrthóirí á lorg againn a bhfuil inniúlacht acu i mBéarla scríofa, agus iarrthóirí atá inniúil i mBéarla agus i nGaeilge scríofa, óna gcuirfear dhá phainéal le chéile chun folúntais a líonadh amach anseo.

Ba cheart iarratas a dhéanamh tríd an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí faoina 3.00 pm Déardaoin, 6 Feabhra 2020.