Senior parliamentary researcher (environmental science)

The Oireachtas Library & Research Service (L&RS) is seeking a senior parliamentary researcher (environmental science). The researcher will provide accurate, high quality and impartial research, analysis and information to individual Members, Committees and to the Houses of the Oireachtas and will contribute to the strategic development and overall management of the L&RS's research and analysis services.

Information and application for this post is via the Public Appointments Service, publicjobs.ie.

The closing date for applications is 3pm on Thursday, 31 October 2019.

Maoirseoir (Príomhoifigeach)

Tá comórtas á reáchtáil ag Seirbhís Thithe an Oireachtais, ar thogra ón Taoiseach, chun an t-iarrthóir cáilithe is fearr a roghnú, is iarrthóir ag a bhfuil an t-eolas, na scileanna agus na saintréithe atá riachtanach chun riachtanais ról Mhaoirseoir Thithe an Oireachtais a chomhlíonadh, lena bhreithniú nó lena breithniú le haghaidh ceapachán ag an Taoiseach. Tá lánrogha ag an Taoiseach maidir le hiarrthóir ón gcomórtas seo a cheapadh, nó gan é nó í a cheapadh, chun an phoist.

Oifigeach de chuid Thithe an Oireachtais agus Ceann Aonad an Mhaoirseora is ea an Maoirseoir. Is é príomhfheidhm an aonaid sin slándáil agus cuibhiúlacht a choimeád ar bun sna Seomraí Parlaiminteacha agus ar fud Choimpléasc Theach Laighean agus a chinntiú go gcuirtear timpeallacht oibre dhaingean agus shlán ar fáil do na Comhaltaí, dá bhfoireann agus d’fhoireann na Seirbhíse. Ní foláir don aonad freisin a chinntiú gur áit dhaingean, shlán agus fháilteach é Tithe an Oireachtais le haghaidh cuairteoirí mar “Oireachtas a oibríonn don Phobal”. Tá freagracht iomlán ar an Maoirseoir as bonneagar agus riachtanais chóiríochta Thithe an Oireachtais agus as cóiríocht na gComhaltaí agus na Foirne.

Is ceart d’iarrthóirí eolas a chur ar na bunriachtanais iontrála le haghaidh iarratas ar an bpost seo, de réir an chur síos atá orthu sa Leabhrán Faisnéise le haghaidh an chomórtais. Ní ghlacfar sa chomórtas seo ach le hiarratais a chomhlánófar agus a chuirfear isteach trí Orla.Scott@oireachtas.ie agus a dhéanfar ar na foirmeacha iarratais oifigiúla. Ní ghlacfar le hiarratais a gheofar tar éis an spriocdháta.

Is é an spriocdháta le haghaidh na n-iarratas 1pm Dé Luain, an 4 Samhain 2019.

Senior parliamentary librarian

The Oireachtas Library & Research Service (L&RS) is seeking a senior parliamentary librarian.

Reporting to the Library & Archive Manager, the senior parliamentary librarian will be responsible for managing the day-to-day information and collection management services of the Oireachtas Library to support Members, Committees and Houses of the Oireachtas Service staff. The successful candidate will have a qualification of at least level 8, minimum 2nd class honours, on the National Framework of Qualifications and a post-graduate qualification in library and information studies (level 9 on the National Framework of Qualifications).

Information and application for this post is via the Public Appointments Service, publicjobs.ie.

The closing date for applications is 3pm on Thursday, 7 November 2019.

An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

Fógraíonn agus líonann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí folúntais i dTithe an Oireachtais go hiondúil. Má tá suim agat oibriú don Oireachtas, féach ar shuíomh gréasáin na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, publicjobs.ie

Ar mhaith leat blaiseadh a fháil de shaol na hoibre i Seirbhís Thithe an Oireachtais? Amharc ar an ngnáthlá a bhíonn ag cuid dár mbaill foirne.

Lá i saol Theach Laighean – Lónadóireacht

Ón nóiméad a thagaim isteach ag an obair, bím fíor-chruógach go deo. Is é Dé Céadaoin an lá is faide a suíonn an Dáil agus an Seanad, agus tabharfar amach níos mó ná 1,000 béile do Chomhaltaí, don fhoireann, d’iriseoirí agus do chuairteoirí an lá sin.

Lá i saol Theach Laighean – Oifig na nDíospóireachtaí

Is í an Chéadaoin an lá is deacra den tseachtain do thuairisceoir parlaiminte, le go leor cruinnithe coiste ar maidin, suí Seanaid agus seisiún Dála a théann amach san oíche.

Lá i saol Theach Laighean – Uiséirí

Sroichim Teach Laighean agus is é an chéad rud a chaithfidh mé a dhéanamh bualadh le beirt cheannairí foirne na foirne luaithe. Tuairiscíonn siad go bhfuil a bhfoireann ar fad anseo agus go bhfuil gach post clúdaithe.

Lá i Saol Theach Laighean – An tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde

Is mé an chéad duine isteach i Seomra Léitheoireachta na gComhaltaí i dTeach Laighean ar maidin, mar sin socraím an seomra don lá.