An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

Fógraíonn agus líonann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí folúntais i dTithe an Oireachtais go hiondúil. Má tá suim agat oibriú don Oireachtas, féach ar shuíomh gréasáin na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, publicjobs.ie

Oifigigh Sheirbhíse in Oifig Sheirbhís Thithe an Oireachtais

Tá Seirbhís Thithe an Oireachtais ag iarraidh Oifigigh Sheirbhíse a earcú.  

Tá Oifigigh Sheirbhíse in Oifig Sheirbhís Thithe an Oireachtais freagrach as timpeallacht shlán shábháilte a sholáthar le haghaidh líon bealaí isteach i gcoimpléacs Theach Laighean agus i bhfoirgnimh shatailíte agus raon leathan gníomhaíochtaí taca a chur i gcrích ar nós an post a scaipeadh agus déileáil le seachadtaí. Bíonn na hOifigigh Sheirbhíse i dteagmháil rialta le daoine éagsúla ar bhonn laethúil idir Chomhaltaí den Oireachtas agus daoine den phobal i gcoitinne agus ní mór mar sin scileanna maithe idirphearsanta, cumarsáide agus seirbhíse do chustaiméirí a bheith acu agus an cumas a bheith acu déileáil le deacrachtaí.

Is é 3 p.m. an 1 Deireadh Fómhair 2021 an dáta deiridh do na poist thuas.  

Ba chóir iarratais a dhéanamh trínár gcomhpháirtí earcaíochta Excel Recruitment ag https://www.excelrecruitment.ie/job/services-officer-houses-of-the-oireachtas/

Ar mhaith leat blaiseadh a fháil de shaol na hoibre i Seirbhís Thithe an Oireachtais? Amharc ar an ngnáthlá a bhíonn ag cuid dár mbaill foirne.

Lá i saol Theach Laighean – Foireann TCÉ

Cuirimid tús le hobair ár lae mar ateangairí Theanga Chomharthaíochta na hÉireann (TCÉ) sula bhfágann muid an teach, le síneadh riachtanacha ióga. Déanann ateangairí comharthaíochta a lán de na gluaiseachtaí céanna arís agus arís eile agus is féidir le gortú athstraidhneála teacht as sin.

Lá i saol Theach Laighean – Lónadóireacht

Ón nóiméad a thagaim isteach ag an obair, bím fíor-chruógach go deo. Is é Dé Céadaoin an lá is faide a suíonn an Dáil agus an Seanad, agus tabharfar amach níos mó ná 1,000 béile do Chomhaltaí, don fhoireann, d’iriseoirí agus do chuairteoirí an lá sin.

Lá i saol Theach Laighean – Oifig na nDíospóireachtaí

Is í an Chéadaoin an lá is deacra den tseachtain do thuairisceoir parlaiminte, le go leor cruinnithe coiste ar maidin, suí Seanaid agus seisiún Dála a théann amach san oíche.

Lá i saol Theach Laighean – Uiséirí

Sroichim Teach Laighean agus is é an chéad rud a chaithfidh mé a dhéanamh bualadh le beirt cheannairí foirne na foirne luaithe. Tuairiscíonn siad go bhfuil a bhfoireann ar fad anseo agus go bhfuil gach post clúdaithe.

Lá i Saol Theach Laighean – An tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde

Is mé an chéad duine isteach i Seomra Léitheoireachta na gComhaltaí i dTeach Laighean ar maidin, mar sin socraím an seomra don lá.