An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

Fógraíonn agus líonann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí folúntais i dTithe an Oireachtais go hiondúil. Má tá suim agat oibriú don Oireachtas, féach ar shuíomh gréasáin na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, publicjobs.ie

Ateangaire, Grád II

Rannóg an Aistriúcháin i dTithe an Oireachtais freagrach as na tiontuithe oifigiúla ar Achtanna an Oireachtais a sholáthar mar aon le doiciméadacht oifigiúil na dTithe agus roinnt Ionstraimí Reachtúla. Cuireann an Rannóg seirbhís aistriúcháin chomhuainigh ar fáil do na Tithe freisin agus tá an Rannóg freagrach as An Caighdeán Oifigiúil a bhainistiú. Mar fhreagairt do ról na Rannóige a bheith ag fás, is mian leis an tSeirbhís daoine a earcú do ról nua mar Ateangaire – Grád III chun tacaíocht a thabhairt chun seirbhísí aistriúcháin chomhuainigh a chur ar fáil do Thithe an Oireachtais agus chun seirbhís ghníomhach ó Bhéarla go Gaeilge a fhorbairt.

Is dlúthchuid d’obair an Ateangaire freastal ar shuíonna déanacha na dTithe agus baineann obair dhéanach leis an bpost seo.

Ní mór d’iarratasóirí cáilíocht iarchéime san ateangaireacht chomhdhála a bheith acu agus/nó a bheith ar a gcumas 2 bhliain de thaithí ar a laghad a léiriú i ról ateangaireachta comhdhála inchomparáide; agus eolas sármhaith ar an nGaeilge agus ar an mBéarla, idir an teanga labhartha agus an teanga scríofa, a bheith acu agus iad a bheith in ann é sin a léiriú.

Ba chóir iarratais a dhéanamh trí Recruitment@Oireachtas.ie faoi 3pm Dé Luain an 10 Lúnasa 2020.

Ateangaire, Grád III

Rannóg an Aistriúcháin i dTithe an Oireachtais freagrach as na tiontuithe oifigiúla ar Achtanna an Oireachtais a sholáthar mar aon le doiciméadacht oifigiúil na dTithe agus roinnt Ionstraimí Reachtúla. Cuireann an Rannóg seirbhís aistriúcháin chomhuainigh ar fáil do na Tithe freisin agus tá an Rannóg freagrach as An Caighdeán Oifigiúil a bhainistiú. Mar fhreagairt do ról na Rannóige a bheith ag fás, is mian leis an tSeirbhís daoine a earcú do ról nua mar Ateangaire – Grád III chun tacaíocht a thabhairt chun seirbhísí aistriúcháin chomhuainigh a chur ar fáil do Thithe an Oireachtais agus chun seirbhís ghníomhach ó Bhéarla go Gaeilge a fhorbairt.

Is dlúthchuid d’obair an Ateangaire freastal ar shuíonna déanacha na dTithe agus baineann obair dhéanach leis an bpost seo.

Ní mór d’iarratasóirí cáilíocht iarchéime san ateangaireacht chomhdhála a bheith acu agus/nó a bheith ar a gcumas 2 bhliain de thaithí ar a laghad a léiriú i ról ateangaireachta comhdhála inchomparáide; agus eolas sármhaith ar an nGaeilge agus ar an mBéarla, idir an teanga labhartha agus an teanga scríofa, a bheith acu agus iad a bheith in ann é sin a léiriú.

Ba chóir iarratais a dhéanamh trí Recruitment@Oireachtas.ie faoi 3pm Dé Luain an 10 Lúnasa 2020.
              

Ar mhaith leat blaiseadh a fháil de shaol na hoibre i Seirbhís Thithe an Oireachtais? Amharc ar an ngnáthlá a bhíonn ag cuid dár mbaill foirne.

Lá i saol Theach Laighean – Lónadóireacht

Ón nóiméad a thagaim isteach ag an obair, bím fíor-chruógach go deo. Is é Dé Céadaoin an lá is faide a suíonn an Dáil agus an Seanad, agus tabharfar amach níos mó ná 1,000 béile do Chomhaltaí, don fhoireann, d’iriseoirí agus do chuairteoirí an lá sin.

Lá i saol Theach Laighean – Oifig na nDíospóireachtaí

Is í an Chéadaoin an lá is deacra den tseachtain do thuairisceoir parlaiminte, le go leor cruinnithe coiste ar maidin, suí Seanaid agus seisiún Dála a théann amach san oíche.

Lá i saol Theach Laighean – Uiséirí

Sroichim Teach Laighean agus is é an chéad rud a chaithfidh mé a dhéanamh bualadh le beirt cheannairí foirne na foirne luaithe. Tuairiscíonn siad go bhfuil a bhfoireann ar fad anseo agus go bhfuil gach post clúdaithe.

Lá i Saol Theach Laighean – An tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde

Is mé an chéad duine isteach i Seomra Léitheoireachta na gComhaltaí i dTeach Laighean ar maidin, mar sin socraím an seomra don lá.