An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

Fógraíonn agus líonann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí folúntais i dTithe an Oireachtais go hiondúil. Má tá suim agat oibriú don Oireachtas, féach ar shuíomh gréasáin na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, publicjobs.ie

Aistritheoir (Grád I)

Is mian linn Aistritheoir (Grád I) a earcú le haghaidh Rannóg an Aistriúcháin.

Beidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis nó léi ag tuairisciú don Phríomh-Aistritheoir agus beidh sé nó sí freagrach as an eagarthóireacht deiridh a dhéanamh ar aistriúcháin ar théacsanna dlí agus ar théacsanna eile ó Bhéarla go Gaeilge, go príomha. Tá ról lárnach ag Aistritheoir (Grád I) i mbainistiú cuspóirí straitéiseacha Rannóg an Aistriúcháin.

Is trí shuíomh gréasáin na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, publicjobs.ie, a dhéantar earcaíocht don ról seo.

An dáta deiridh: Déardaoin, 13 Bealtaine 2021

Ar mhaith leat blaiseadh a fháil de shaol na hoibre i Seirbhís Thithe an Oireachtais? Amharc ar an ngnáthlá a bhíonn ag cuid dár mbaill foirne.

Lá i saol Theach Laighean – Lónadóireacht

Ón nóiméad a thagaim isteach ag an obair, bím fíor-chruógach go deo. Is é Dé Céadaoin an lá is faide a suíonn an Dáil agus an Seanad, agus tabharfar amach níos mó ná 1,000 béile do Chomhaltaí, don fhoireann, d’iriseoirí agus do chuairteoirí an lá sin.

Lá i saol Theach Laighean – Oifig na nDíospóireachtaí

Is í an Chéadaoin an lá is deacra den tseachtain do thuairisceoir parlaiminte, le go leor cruinnithe coiste ar maidin, suí Seanaid agus seisiún Dála a théann amach san oíche.

Lá i saol Theach Laighean – Uiséirí

Sroichim Teach Laighean agus is é an chéad rud a chaithfidh mé a dhéanamh bualadh le beirt cheannairí foirne na foirne luaithe. Tuairiscíonn siad go bhfuil a bhfoireann ar fad anseo agus go bhfuil gach post clúdaithe.

Lá i Saol Theach Laighean – An tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde

Is mé an chéad duine isteach i Seomra Léitheoireachta na gComhaltaí i dTeach Laighean ar maidin, mar sin socraím an seomra don lá.