Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar
Gnáthamharc

Gairmeacha

An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

Fógraíonn agus líonann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí folúntais i dTithe an Oireachtais go hiondúil. Má tá suim agat oibriú don Oireachtas, féach ar shuíomh gréasáin na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, publicjobs.ie

Freastalaí Seirbhísí

Tá Seirbhís Thithe an Oireachtais ag féachaint le Freastalaithe Seirbhísí a earcú.

Tá Freastalaithe Seirbhísí i Seirbhís Thithe an Oireachtais freagrach as bainistíocht, glantóireacht agus cothabháil laethúil ionad Theach Laighean. Bíonn teagmháil rialta ag Freastalaithe Seirbhísí le réimse leathan daoine ar bhonn laethúil, idir Teachtaí Dála agus gnáthbhaill den phobal, agus mar sin ní mór scileanna maithe idirphearsanta agus cumarsáide a bheith acu agus é de chumas acu déileáil le cásanna deacra.

Is é an spriocdháta le haghaidh na bpost seo thuas 1 p.m. Dé hAoine an 03 Meitheamh 2022.

Ba cheart iarratais a dhéanamh trínár gcomhpháirtithe earcaíochta Broadline Group ag Freastalaí Seirbhísí Theach Laighean | Broadline Group

Comhionannas, éagsúlacht agus cuimsiú

CÉC

Comhionannas, éagsúlacht agus cuimsiú

Foghlaim faoin méid atá ar siúl againn chun cultúr éagsúlachta, comhionannais agus cuimsithe a chur chun cinn agus chun é a chur i gcroílár Sheirbhís Thithe an Oireachtais.

Ar mhaith leat blaiseadh a fháil de shaol na hoibre i Seirbhís Thithe an Oireachtais? Amharc ar an ngnáthlá a bhíonn ag cuid dár mbaill foirne.

Lá i saol Theach Laighean – Foireann TCÉ

Cuirimid tús le hobair ár lae mar ateangairí Theanga Chomharthaíochta na hÉireann (TCÉ) sula bhfágann muid an teach, le síneadh riachtanacha ióga. Déanann ateangairí comharthaíochta a lán de na gluaiseachtaí céanna arís agus arís eile agus is féidir le gortú athstraidhneála teacht as sin.

Lá i saol Theach Laighean – Lónadóireacht

Ón nóiméad a thagaim isteach ag an obair, bím fíor-chruógach go deo. Is é Dé Céadaoin an lá is faide a suíonn an Dáil agus an Seanad, agus tabharfar amach níos mó ná 1,000 béile do Chomhaltaí, don fhoireann, d’iriseoirí agus do chuairteoirí an lá sin.

Lá i saol Theach Laighean – Oifig na nDíospóireachtaí

Is í an Chéadaoin an lá is deacra den tseachtain do thuairisceoir parlaiminte, le go leor cruinnithe coiste ar maidin, suí Seanaid agus seisiún Dála a théann amach san oíche.

Lá i saol Theach Laighean – Uiséirí

Sroichim Teach Laighean agus is é an chéad rud a chaithfidh mé a dhéanamh bualadh le beirt cheannairí foirne na foirne luaithe. Tuairiscíonn siad go bhfuil a bhfoireann ar fad anseo agus go bhfuil gach post clúdaithe.

Lá i Saol Theach Laighean – An tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde

Is mé an chéad duine isteach i Seomra Léitheoireachta na gComhaltaí i dTeach Laighean ar maidin, mar sin socraím an seomra don lá.

Sonraí Teagmhála

Seirbhísí Acmhainní Daonna

Teach Laighean

Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2

D02 XR20

Barr
Roinn