Cabhair

Is féidir leat scagairí iomadúla a iontráil, lena n-áirítear:

Bliain/Blianta, e.g., 2014-2017, 1990
Eochairfhocal/Eochairfhocail, e.g., airgeadas, meabhairshláinte
Uimhir an Bhille nó an Achta, e.g., 179

Chun do scagairí a ghníomhachtú, brúigh an cnaipe Cuardaigh.

Folaigh ardroghanna
Taispeáin ardroghanna

5305 result in Billí agus Achtanna

5305 result in Billí agus Achtanna

Leathanach 5 de 107

Taispeáin: 50 an leathanach

16 Beal 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Criosanna Brú Cíosa agus Cóiríocht do Mhic Léinn) (Leasú) (Uimh. 2), 2018

Uimh. 52 de 2018

10 DFómh 2018
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Meabhair-Shláinte (Cumas Toiliú le Cóireáil), 2018

Uimh. 51 de 2018

15 Beal 2018
Defeated

Bille na Séadchomharthaí Náisiúnta (Machaire Catha Shráid an Mhúraigh), 2018

Uimh. 50 de 2018

8 Beal 2018
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Craolacháin (Leasú), 2018

Uimh. 49 de 2018

23 Ean 2019
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Gharchabhair agus Meabhairshláinte i Scoileanna (Múinteoirí Reatha), 2018

Uimh. 48 de 2018

9 DFómh 2019
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Shaoroideachas (Toirmeasc ar Tháillí agus ar Mhuirir), 2018

Uimh. 47 de 2018

2 Beal 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Shábháilteacht Feithiclí Uile-Thír-Raoin, 2018

Uimh. 46 de 2018

29 Beal 2018
Withdrawn

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Cíosanna, cearta agus cosaintí do mhic léinn), 2018

Uimh. 45 de 2018

23 Ean 2019
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Gharchabhair agus Meabhairshláinte i Scoileanna (Oiliúint Tosaigh ar Mhúinteoirí), 2018

Uimh. 44 de 2018

2 Beal 2018
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Caidrimh Thionscail (Comhghníomhaíocht), 2018

Uimh. 43 de 2018

20 Meith 2018
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Ligin Ghearrthéarma 2018

Uimh. 42 de 2018

9 Beal 2018
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chuntasacht Rialtais Áitiúil, 2018

Uimh. 41 de 2018

14 Samh 2018
Enacted

Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) (Leasú), 2018

Uimh. 26 de 2018

An Bille um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) (Leasú), 2018

Uimh. 40 de 2018

2 Beal 2018
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Thoirmeasc ar Theiripí Tiontúcháin, 2018

Uimh. 39 de 2018

19 Aib 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chúram Leanaí (Leasú), 2018

Uimh. 38 de 2018

18 Aib 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Bonneagar Náisiúnta, 2018

Uimh. 37 de 2018

29 DFómh 2018
Enacted

Acht um Margaí in Ionstraimí Airgeadais, 2018

Uimh. 25 de 2018

An Bille um Margaí in Ionstraimí Airgeadais, 2018

Uimh. 36 de 2018

30 Beal 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Ráthaíocht Tionachta Níos Mó agus Cinnteacht Cíosa), 2018

Uimh. 35 de 2018

19 Aib 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Oideachas Gnéis Oibiachtúil a Sholáthar, 2018

Uimh. 34 de 2018

22 Márta 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Sláinte (Earraí Liachta a Phraghsáil agus a Sholáthar) (Leasú), 2018

Uimh. 33 de 2018

21 Márta 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (An Bord um Thionóntachtaí Cónaithe) (Leasú), 2018

Uimh. 32 de 2018

26 Meith 2019
Enacted

An tAcht um Chóipcheart agus Forálacha Eile maidir le Maoin Intleachtúil, 2019

Uimh. 19 de 2019

An Bille um Chóipcheart agus Forálacha Eile maidir le Maoin Intleachtúil, 2018

Uimh. 31 de 2018

8 Márta 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thoirmeasc ar Fhéinfhostaíocht Bhréige, 2018

Uimh. 30 de 2018

18 MFómh 2018
Enacted

An tAcht um an Séú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht, 2018

Uimh. C36 de 2018

An Bille um an Seú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht 2018

Uimh. 29 de 2018

7 Márta 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chiontóirí Gnéis (Leasú), 2018

Uimh. 28 de 2018

7 Márta 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an Dlí Coiriúil (Leanaí a Earcú chun Gabháil do Ghníomhaíocht Choiriúil), 2018

Uimh. 27 de 2018

9 Beal 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Rialú Cearrbhachais, 2018

Uimh. 26 de 2018

27 Feabh 2018
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Ealaíon (Dínit ag an Obair) (Leasú) (Uimh. 2), 2018

Uimh. 25 de 2018

27 Feabh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) (Leasú), 2018

Uimh. 24 de 2018

31 Beal 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chosaint Mháithreachais (Comhaltaí de Thithe an Oireachtais), 2018

Uimh. 23 de 2018

22 Feabh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (Leasú), 2018

Uimh. 22 de 2018

24 Noll 2018
Enacted

An tAcht um Chosaint Tomhaltóirí (Gnólachtaí Seirbhísithe Creidmheasa a Rialáil) (Leasú), 2018

Uimh. 36 de 2018

An Bille um Chosaint Tomhaltóirí (Gnólachtaí Seirbhísithe Creidmheasa a Rialáil) (Leasú), 2018

Uimh. 21 de 2018

20 Feabh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Sláinte Poiblí (Infhaighteacht Dífhibrileoirí), 2018

Uimh. 20 de 2018

5 Meith 2018
Enacted

An tAcht um Chosaint Raideolaíoch (Leasú), 2018

Uimh. 8 de 2018

An Bille um Chosaint Raideolaíoch (Leasú), 2018

Uimh. 19 de 2018

28 Feabh 2018
Enacted

An tAcht um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Leasú), 2018

Uimh. 2 de 2018

An Bille um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Leasú), 2018

Uimh. 18 de 2018

27 Márta 2019
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chaomhnú Fostaíochta (Bearta chun Cur i gCoinne Bréag-Fhéinfhostaíochta), 2018

Uimh. 17 de 2018

7 Feabh 2018
Defeated

An Bille um Adhaimsir (Forálacha Ilghnéitheacha), 2018

Uimh. 16 de 2018

7 Feabh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Ealaíon (Dínit ag an Obair) (Leasú), 2018

Uimh. 15 de 2018

6 Feabh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Airgeadais (Oifig um Shimpliú Cánach), 2018

Uimh. 14 de 2018

4 Aib 2018
Enacted

An tAcht Seirbhísí Teileachumarsáide (Duchtra agus Cáblaí), 2018

Uimh. 4 de 2018

An Bille Seirbhísí Teileachumarsáide (Duchtra agus Cáblaí), 2018

Uimh. 13 de 2018

31 Ean 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thoirmeasc ar Rásaíocht Sulcaithe, 2018

Uimh. 12 de 2018

31 Ean 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thithíocht Róphlódaithe, 2018

Uimh. 11 de 2018

24 Beal 2018
Enacted

An tAcht um Chosaint Sonraí, 2018

Uimh. 7 de 2018

An Bille um Chosaint Sonraí, 2018

Uimh. 10 de 2018

8 Feabh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Fhorbairt Peitriliam agus Mianraí Eile (Leasú) (Bearta Éigeandála Aeráide), 2018

Uimh. 9 de 2018

14 Feabh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille an Bhainc Ceannais (Leasú), 2018

Uimh. 8 de 2018

24 Ean 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Leasa Shóisialaigh (Ordú Íocaíochta) (Leasú), 2018

Uimh. 7 de 2018

5 Noll 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Ghníomhaíocht Eacnamaíoch a Rialú (Críocha faoi Fhorghabháil), 2018

Uimh. 6 de 2018

23 Ean 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú), 2018

Uimh. 5 de 2018

17 Ean 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Luachála (Leasú), 2018

Uimh. 4 de 2018

16 Ean 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Ionadaíocht Cheardchumainn (Forálacha Ilghnéitheacha), 2018

Uimh. 3 de 2018