Cabhair

You can enter multiple filters, including:

Year(s), eg, 2014-2017, 1990
Keyword(s), eg, finance, mental health
Bill or Act number, eg, 179

To activate your filters, press the Search button.

Folaigh ardroghanna
Taispeáin ardroghanna

5232 results in Billí agus Achtanna

5232 results in Billí agus Achtanna

Leathanach 5 de 105

Show: 50 per page

21 Noll 2017
Enacted

An tAcht Árachais Sláinte (Leasú), 2017

Uimh. 37 de 2017

An Bille Árachais Sláinte (Leasú), 2017

Uimh. 135 de 2017

23 Noll 2017
Enacted

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 2017

Uimh. 38 de 2017

An Bille Leasa Shóisialaigh, 2017

Uimh. 134 de 2017

15 Samh 2017
Withdrawn

An Bille um Fhorbairt Peitriliam agus Mianraí Eile (Bearta Éigeandála Aeráide), 2017

Uimh. 133 de 2017

14 Samh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha) (Leasú), 2017

Uimh. 132 de 2017

14 Samh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chomhionannas (Forálacha Ilghnéitheacha) (Uimh. 2), 2017

Uimh. 131 de 2017

16 Samh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chaingne Ilpháirtí, 2017

Uimh. 130 de 2017

9 Samh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) (Leasú), 2017

Uimh. 129 de 2017

9 Samh 2017
Faoi bhráid Sheanad Éireann

Bille na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha (Leasú), 2017

Uimh. 128 de 2017

9 Samh 2017
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Toghcháin (Leasú) (Cearta Vótála do Chónaitheoirí), 2017

Uimh. 127 de 2017

9 Samh 2017
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Sláinte agus Sábháilteachta (Aonocsaíd Charbóin), 2017

Uimh. 126 de 2017

22 Samh 2017
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Cosanta (Suaitheantas Liopa Iarshaighdiúra), 2017

Uimh. 125 de 2017

16 Noll 2017
Enacted

An tAcht um Pá agus Pinsin Seirbhíse Poiblí, 2017

Uimh. 34 de 2017

An Bille um Pá agus Pinsin Seirbhíse Poiblí, 2017

Uimh. 124 de 2017

25 Iúil 2018
Enacted

Acht na gCuideachtaí (Iniúchtaí Reachtúla), 2018

Uimh. 22 de 2018

Bille na gCuideachtaí (Iniúchtaí Reachtúla), 2017

Uimh. 123 de 2017

5 Meith 2018
Enacted

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Éilithe), 2018

Uimh. 9 de 2018

An Bille Cheartas Coiriúil (Cionta Éillithe), 2017

Uimh. 122 de 2017

26 DFómh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chosaint Mháithreachais (Comhaltaí Rialtais Áitiúil), 2017

Uimh. 121 de 2017

26 DFómh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar Straitéiseach) (Leasú), 2017

Uimh. 120 de 2017

25 DFómh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Cuntasacht Faighteoirí Cistí Poiblí) (Leasú), 2017

Uimh. 119 de 2017

8 Beal 2018
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um an Dlí Sibhialta (Costais i Nithe a bhaineann le Probháid), 2017 2017

Uimh. 118 de 2017

24 DFómh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Dhíspeagadh Cúirte, 2017

Uimh. 117 de 2017

14 Noll 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Bunchíosanna) (Leasú), 2017

Uimh. 116 de 2017

25 Noll 2017
Enacted

An tAcht Airgeadais, 2017

Uimh. 41 de 2017

An Bille Airgeadais 2017

Uimh. 115 de 2017

4 DFómh 2017
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille fán nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní (Leasú) 2017

Uimh. 114 de 2017

4 DFómh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Athfheistiú Tithíochta Foilmhe 2017

Uimh. 113 de 2017

2 Beal 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chothroime Meabhair-Shláinte, 2017

Uimh. 112 de 2017

17 Samh 2017
Enacted

An tAcht um Sheirbhísí Uisce, 2017

Uimh. 29 de 2017

An Bille um Sheirbhísí Uisce, 2017

Uimh. 111 de 2017

14 Iúil 2018
Enacted

An tAcht um Chartlann Náisiúnta (Leasú) 2018

Uimh. 12 de 2018

An Bille um Chartlann Náisiúnta (Leasú), 2017

Uimh. 110 de 2017

17 Iúil 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Oideachais (Leas) (Leasú), 2017

Uimh. 109 de 2017

23 Iúil 2018
Enacted

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre (Leasú), 2018

Uimh. 18 de 2018

An Bille um Thrácht ar Bhóithre (Leasú), 2017

Uimh. 108 de 2017

13 Iúil 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (An Eaglais agus an Stát a Imdheighilt), 2017

Uimh. 107 de 2017

13 Iúil 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Riarachán Cistí Cúirte 2017

Uimh. 106 de 2017

1 Feabh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Iascach Oileáin (Ceadúnas Oidhreachta), 2017

Uimh. 105 de 2017

12 Iúil 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Laghdú Dramhaíola (Forálacha Ilghnéitheacha), 2017

Uimh. 104 de 2017

12 Iúil 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Diamhasla), 2017

Uimh. 103 de 2017

12 Iúil 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chlúmhilleadh (Leasú), 2017

Uimh. 102 de 2017

13 Noll 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chosaint Idirnáisiúnta (Athaontú Teaghlaigh) (Leasú), 2017

Uimh. 101 de 2017

15 Samh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na dTithe (Teaghlaigh gan Dídean) 2017

Uimh. 100 de 2017

11 Iúil 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Aerárthaí Beaga gan Foireann (Ladrainn), 2017

Uimh. 99 de 2017

11 Iúil 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Oideachais (Iniúchadh a dhéanamh ar Phleananna Oideachais Aonair le haghaidh Leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta acu) 2017

Uimh. 98 de 2017

19 Iúil 2017
Enacted

An tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 2017

Uimh. 18 de 2017

An Bille Airí agus Rúnaithe (Leasú), 2017

Uimh. 97 de 2017

22 Márta 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Tháscairí maidir le Dul Chun Cinn Iarbhír agus Cuntais Dáiliúcháin Náisiúnta, 2017

Uimh. 96 de 2017

6 Iúil 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na mBóithre (Leasú), 2017

Uimh. 95 de 2017

4 DFómh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Leasa Shóisialaigh, Pinsean agus Cláraithe Shibhialta, 2017

Uimh. 94 de 2017

5 Iúil 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Mear-Leathanbhanda), 2017

Uimh. 93 de 2017

23 Ean 2018
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Threalamh Tarrthála Beatha, 2017

Uimh. 92 de 2017

19 Iúil 2017
Enacted

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2017

Uimh. 20 de 2017

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Uimh. 2), 2017

Uimh. 91 de 2017

4 Iúil 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Oideachais (Ranníocaí Saorálacha i Scoileanna a Rialáil), 2017

Uimh. 90 de 2017

29 Meith 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Dhíospóidí idir Comharsana (Fásra), 2017

Uimh. 89 de 2017

13 Iúil 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Réiteach Riaráistí Morgáiste (Áras an Teaghlaigh), 2017

Uimh. 88 de 2017

9 Samh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chomhionannas (Forálacha Ilghnéitheacha), 2017

Uimh. 87 de 2017

29 Beal 2018
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Pá Íosta Náisiúnta (Deireadh a Chur le Rátaí Pá Fo-Íosta), 2017

Uimh. 86 de 2017