Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar
Gnáthamharc

Doiciméid Leagtha

Doiciméad a leagadh

Ní mór duit clárú chun an feidhmchlár maidir le Doiciméid Leagtha a úsáid Seoladh leagan nua i mí na Nollag 2020; más rud é gur chláraigh tú roimh an dáta sin, beidh ort clárú arís. Seo treoir ghairid maidir le clárú.

Is doiciméid iad Doiciméid Leagtha a chuirtear go foirmiúil faoi bhráid Thithe an Oireachtais d’fhonn tacú leis an bpróiseas daonlathach. Áirítear iontu tuarascálacha maidir le coistí Oireachtais, Ranna Rialtais, boird Stáit agus comhlachtaí reachtúla. Déanann an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde bainistíocht ar an bpróiseas ina leagtar doiciméid faoi bhráid na parlaiminte.

Doiciméid Leagtha le déanaí

Tá na Doiciméid Leagtha ar fáil ar an leathanach seo ar feadh tréimhse ama teoranta. Tíolacfar gach Doiciméad leagtha don Pharlaimint ag an gcéad lá suí an lá tar éis a leagan. Ní mór go bhfanfaidh na doiciméid ar an leathanach seo ar feadh 7 lá féilire tar éis an chéad lá suí. Fanfaidh na doiciméid atá oscailte roimh thairiscint neamhnithe ar an leathanach seo go dtí an dáta gur féidir iad a chur ar neamhní (i.e. 7, 10, nó 21 lá suí ag brath ar an Teach iomchuí)

Ní chuirtear aon doiciméid a bhaineann le fostaíocht chomhairleoirí speisialta ar fáil go poiblí mar gheall ar RGCS. Téigh i dteagmháil leis an gcomhlachas leagtha i gcomhair rochtana.

Déan cuardach sa chatalóg SLaT ar líne i gcomhair liosta iomlán na nDoiciméad Leagtha.
Cabhair

Féach gach doiciméad leagtha le haghaidh 7 lá féilire tar éis a gcéad lá suí, agus na cinn sin atá fós oscailte do thairiscint lena gcur ar neamhní.

122 torthaí

122 torthaí

Leathanach 5 de 7

Taispeáin: 20 in aghaidh an leathanaigh

Dáta leagtha
5 Lún 2022

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta

Na Rialacháin um Thoiliú Limistéir Mhuirí (Táille Iarratais), 2022 (I.R. Uimh. 395 de 2022).

An tAcht um Pleanáil Limistéir Mhuirí, 2021 - SEC10 - (3)

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
4 Lún 2022

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

Rialacháin an Aontais Eorpaigh (An tAcht Iascaigh Mhara agus Dlínse Muirí, 2006) (Leasú), 2022 (I.R. Uimh. 407 de 2022).

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 - SEC3A

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
4 Lún 2022

An Roinn Sláinte

Na Rialacháin fán Acht um Pá agus Pinsin Seirbhíse Poiblí, 2017 (Alt 42) (Íocaíochtaí le Lia-Chleachtóirí Ginearálta) (Leasú) (Uimh. 2), 2022 (I.R. Uimh. 406 de 2022).

An tAcht um Pá agus Pinsin Seirbhíse Poiblí, 2017 - SEC45 - 3

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
4 Lún 2022

An Roinn Taoiseach

An tOrdú Oideachais (Feidhmeanna Aire a Tharmligean), 2022 (I.R. Uimh. 399 de 2022).

An tAcht Airí agus Rúnaithe, 1924 - SEC13

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
3 Lún 2022

An Roinn Iompair

Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Eagrú Ama Oibre i Réimse an Iompair ar Uiscebhealaí Intíre), 2022 (I.R. Uimh. 392 de 2022).

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 - SEC3A

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
2 Lún 2022

An Roinn Coimirce Sóisialaí

Na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Liúntas Leasa Forlíontach Comhdhlúite) (Leasú) (Uimh. 1) (Neamhshuim de Thuilleamh), 2022 (I.R. Uimh. 401 de 2022).

An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005 - PARTI-SEC4 - (6)

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
2 Lún 2022

An Roinn Sláinte

Na Rialacháin um Tháirgí Íocshláinte (Oideasú agus Rialú Soláthair) (Leasú) (Uimh. 4), 2022 (I.R. Uimh. 402 de 2022).

An tAcht um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995 - SEC37

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
29 Iúil 2022

An Roinn Coimirce Sóisialaí

Na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Éilimh agus Íocaíochtaí Comhdhlúite agus Rialú) (Leasú) (Uimh. 10) (Ioncam a dTabharfar Neamhaird air), 2022 (I.R. Uimh. 397 de 2022).

An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005 - PARTI-SEC4 - (6)

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
29 Iúil 2022

An Roinn Coimirce Sóisialaí

Na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Liúntas Leasa Forlíontach Comhdhlúite) (Leasú) (Uimh. 3) (Acmhainn a Ríomh), 2022 (I.R. Uimh. 396 de 2022).

An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005 - PARTI-SEC4 - (6)

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
29 Iúil 2022

An Roinn Iompair

An tOrdú um Thrácht ar Bhóithre (Aitheantas a thabhairt do Cheadúnais Tiomána Choigríche) (An Úcráin) (Cúlghairm), 2022 (I.R. Uimh. 391 de 2022).

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1961 - SEC23A - 2

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
29 Iúil 2022

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

Na Rialacháin fán Acht um Achomhairc Talmhaíochta, 2001 (Leasú ar an Sceideal), 2022 (I.R. Uimh. 383 de 2022).

An tAcht um Achomhairc Talmhaíochta, 2001 - SEC16

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
26 Iúil 2022

An Roinn Airgeadais

Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha i leith na hÚcráine) (Uimh. 13), 2022 (I.R. Uimh. 373 de 2022).

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 - SEC3A

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
26 Iúil 2022

An Roinn Airgeadais

Na Rialacháin fán Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta), 2005 (Alt 42) (Bearta Sriantacha i leith Daoine agus Eintitis Áirithe d’fhonn Sceimhlitheoireacht a Chomhrac) (Uimh. 2), 2022 (I.R. Uimh. 372 de 2022).

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta), 2005 - SEC3A - (3)

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
26 Iúil 2022

An Roinn Airgeadais

Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha i leith na Bealarúise) (Uimh. 6), 2022 (I.R. Uimh. 371 de 2022).

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 - SEC3A

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
22 Iúil 2022

An Binse Araíonachta Dlí-Chleachtóirí

Na Rialacháin um an mBinse Araíonachta Dlí-Chleachtóirí, 2021 (I.R. Uimh. 786 de 2021).

An tAcht um Rialáil Seirbhísí Dlí, 2015 - SEC3 - 2

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
20 Iúil 2022

An Roinn Iompair

An tOrdú fán Údarás Náisiúnta Iompair (Cúram a Leathnú) (An Scéim um Tháillí), 2022 (I.R. Uimh. 368 de 2022).

An tAcht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath, 2008 - SEC7 - (1) and (3)

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
19 Iúil 2022

An Roinn Sláinte

Na Rialacháin um Fheistí Liachta Diagnóiseacha In Vitro (Clárú), 2022 (I.R. Uimh. 365 de 2022).

An tAcht um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995 - SEC37

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
18 Iúil 2022

An Roinn Coimirce Sóisialaí

Na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Éilimh agus Íocaíochtaí Comhdhlúite agus Rialú) (Leasú) (Uimh. 4) (Sochar Cóireála), 2022 (I.R. Uimh. 360 de 2022).

An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005 - PARTI-SEC4 - (6)

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
15 Iúil 2022

An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha i leith na Súdáine Theas), 2022 (I.R. Uimh. 340 de 2022).

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 - SEC3A

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
15 Iúil 2022

An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha i leith Dhaon-Phoblacht Dhaonlathach na Cóiré), 2022 (I.R. Uimh. 339 de 2022).

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 - SEC3A

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
5 Lún 2022

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta

Na Rialacháin um Thoiliú Limistéir Mhuirí (Táille Iarratais), 2022 (I.R. Uimh. 395 de 2022).

An tAcht um Pleanáil Limistéir Mhuirí, 2021 - SEC10 - (3)

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
4 Lún 2022

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

Rialacháin an Aontais Eorpaigh (An tAcht Iascaigh Mhara agus Dlínse Muirí, 2006) (Leasú), 2022 (I.R. Uimh. 407 de 2022).

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 - SEC3A

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
4 Lún 2022

An Roinn Sláinte

Na Rialacháin fán Acht um Pá agus Pinsin Seirbhíse Poiblí, 2017 (Alt 42) (Íocaíochtaí le Lia-Chleachtóirí Ginearálta) (Leasú) (Uimh. 2), 2022 (I.R. Uimh. 406 de 2022).

An tAcht um Pá agus Pinsin Seirbhíse Poiblí, 2017 - SEC45 - 3

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
4 Lún 2022

An Roinn Taoiseach

An tOrdú Oideachais (Feidhmeanna Aire a Tharmligean), 2022 (I.R. Uimh. 399 de 2022).

An tAcht Airí agus Rúnaithe, 1924 - SEC13

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
3 Lún 2022

An Roinn Iompair

Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Eagrú Ama Oibre i Réimse an Iompair ar Uiscebhealaí Intíre), 2022 (I.R. Uimh. 392 de 2022).

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 - SEC3A

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
2 Lún 2022

An Roinn Coimirce Sóisialaí

Na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Liúntas Leasa Forlíontach Comhdhlúite) (Leasú) (Uimh. 1) (Neamhshuim de Thuilleamh), 2022 (I.R. Uimh. 401 de 2022).

An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005 - PARTI-SEC4 - (6)

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
2 Lún 2022

An Roinn Sláinte

Na Rialacháin um Tháirgí Íocshláinte (Oideasú agus Rialú Soláthair) (Leasú) (Uimh. 4), 2022 (I.R. Uimh. 402 de 2022).

An tAcht um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995 - SEC37

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
29 Iúil 2022

An Roinn Coimirce Sóisialaí

Na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Éilimh agus Íocaíochtaí Comhdhlúite agus Rialú) (Leasú) (Uimh. 10) (Ioncam a dTabharfar Neamhaird air), 2022 (I.R. Uimh. 397 de 2022).

An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005 - PARTI-SEC4 - (6)

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
29 Iúil 2022

An Roinn Coimirce Sóisialaí

Na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Liúntas Leasa Forlíontach Comhdhlúite) (Leasú) (Uimh. 3) (Acmhainn a Ríomh), 2022 (I.R. Uimh. 396 de 2022).

An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005 - PARTI-SEC4 - (6)

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
29 Iúil 2022

An Roinn Iompair

An tOrdú um Thrácht ar Bhóithre (Aitheantas a thabhairt do Cheadúnais Tiomána Choigríche) (An Úcráin) (Cúlghairm), 2022 (I.R. Uimh. 391 de 2022).

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1961 - SEC23A - 2

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
29 Iúil 2022

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

Na Rialacháin fán Acht um Achomhairc Talmhaíochta, 2001 (Leasú ar an Sceideal), 2022 (I.R. Uimh. 383 de 2022).

An tAcht um Achomhairc Talmhaíochta, 2001 - SEC16

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
26 Iúil 2022

An Roinn Airgeadais

Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha i leith na hÚcráine) (Uimh. 13), 2022 (I.R. Uimh. 373 de 2022).

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 - SEC3A

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
26 Iúil 2022

An Roinn Airgeadais

Na Rialacháin fán Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta), 2005 (Alt 42) (Bearta Sriantacha i leith Daoine agus Eintitis Áirithe d’fhonn Sceimhlitheoireacht a Chomhrac) (Uimh. 2), 2022 (I.R. Uimh. 372 de 2022).

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta), 2005 - SEC3A - (3)

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
26 Iúil 2022

An Roinn Airgeadais

Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha i leith na Bealarúise) (Uimh. 6), 2022 (I.R. Uimh. 371 de 2022).

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 - SEC3A

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
22 Iúil 2022

An Binse Araíonachta Dlí-Chleachtóirí

Na Rialacháin um an mBinse Araíonachta Dlí-Chleachtóirí, 2021 (I.R. Uimh. 786 de 2021).

An tAcht um Rialáil Seirbhísí Dlí, 2015 - SEC3 - 2

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
20 Iúil 2022

An Roinn Iompair

An tOrdú fán Údarás Náisiúnta Iompair (Cúram a Leathnú) (An Scéim um Tháillí), 2022 (I.R. Uimh. 368 de 2022).

An tAcht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath, 2008 - SEC7 - (1) and (3)

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
19 Iúil 2022

An Roinn Sláinte

Na Rialacháin um Fheistí Liachta Diagnóiseacha In Vitro (Clárú), 2022 (I.R. Uimh. 365 de 2022).

An tAcht um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995 - SEC37

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
18 Iúil 2022

An Roinn Coimirce Sóisialaí

Na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Éilimh agus Íocaíochtaí Comhdhlúite agus Rialú) (Leasú) (Uimh. 4) (Sochar Cóireála), 2022 (I.R. Uimh. 360 de 2022).

An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005 - PARTI-SEC4 - (6)

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
15 Iúil 2022

An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha i leith na Súdáine Theas), 2022 (I.R. Uimh. 340 de 2022).

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 - SEC3A

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Dáta leagtha
15 Iúil 2022

An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha i leith Dhaon-Phoblacht Dhaonlathach na Cóiré), 2022 (I.R. Uimh. 339 de 2022).

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 - SEC3A

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

13 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

13 lá suí fágtha

Barr
Roinn