Tá an coiste tiomanta d’úsáid na Gaeilge mar theanga choiteann i ngach gné de shaol na hÉireann a chur chun cinn.

Dáta a bunaíodh: 28 Meith 2016

Teach: 32nd Dáil, 25th Seanad

Tuarascáil nua

An tuarascáil is déanaí

Tuarascáil nua

Tuarascáil ar Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2017 foilsithe ag Coiste na Gaeilge

  Preaseisiúintí

  19 Meith 2018, 13.53

  Tuarascáil ar Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2017 foilsithe ag Coiste na Gaeilge

  18 Meith 2018, 15.29

  Coiste na Gaeilge chun bualadh le hoifigigh ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

  14 Meith 2018, 16.59

  Irish Language Committee to visit Meath Gaeltacht

  Físeáin le déanaí

  Máirt, 19 Meith 2018

  Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

  Na bearta atá á gcur i gcrích ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí chun an Ghaeilge a chur chun cinn agus chun seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil

  Amharc ar an bhfíseán

  Máirt, 19 Meith 2018

  Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

  Seoladh tuarascála an Chomhchoiste ar Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017

  Amharc ar an bhfíseán

  Máirt, 29 Beal 2018

  Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

  Úsáid na Gaeilge ar an Raidió

  Amharc ar an bhfíseán

  Recent debates

  Máirt, 29 Beal 2018

  Joint Committee

  Úsáid na Gaeilge ar an Raidió: Údarás Craolacháin na hÉireann

  Máirt, 1 Beal 2018

  Joint Committee

  Craoltóireacht in Éirinn trí mheán na Gaeilge: Díospóireacht

  Máirt, 17 Aib 2018

  Joint Committee

  Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017: Plé (Atógáil)

  Doiciméid le déanaí

  Máirt, 29 Beal

  Ráiteas Tosaigh, Michael O’Keeffe, Príomhfheidhmeannach, Údarás Craolacháin na hÉireann

  Ráiteas Tosaigh, Michael O’Keeffe, Príomhfheidhmeannach, Údarás Craolacháin na hÉireann (PDF)

  Máirt, 1 Beal

  Achoimre, Dr John Walsh agus Dr Rosemary Day

  Achoimre, Dr John Walsh agus Dr Rosemary Day (PDF)

  Máirt, 1 Beal

  Cur i láthair, Dr John Walsh agus Dr Rosemary Day

  Cur i láthair, Dr John Walsh agus Dr Rosemary Day (PDF)

  Tuarascálacha le déanaí

  Máirt, 19 Meith 2018

  Tuarascáil ar Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017
  Breithniú an Chomhchoiste ar Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017

  Aoine, 9 Feabh 2018

  Tuarascáil ar an tOscaireacht chuig Múscraí, Contae Chorcaí are an 2 Deireadh Fómhair 2017
  Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán, Tuarascáil ar an tOscaireacht chuig Múscraí, Contae Chorcaí are an 2 Deireadh Fómhair 2017

  Céad, 8 Samh 2017

  Straitéis Óige don Ghaeltacht

  Treoirlínte maidir le haighneacht a dhéanamh

  Sula gcuireann tú aighneacht faoi bhráid coiste Oireachtais, léigh ár ndoiciméad treoirlínte. Tugtar léargas gearr ann faoin gcúis atá le haighneachtaí mar aon leis an bhformáid nach mór a úsáid nuair a dhéanann tú aighneacht.

  Grinnscrúdú AE

  Déanann an coiste grinnscrúdú ar an reachtaíocht AE ar fad a bheartaítear i réimsí na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán agus déantar cinntí maidir leis na beartais sin.

  Sonraí teagmhála na gcoistí

  Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán
  Tithe an Oireachtais
  Sráid Chill Dara
  Baile Átha Cliath 2
  D02 XR20

  Cléireach don Choiste: 
  Eugene Ó Cruadhlaoich
  (01) 618 3780
  076 100 1857
  gaeilge@oireachtas.ie

  Preasoifigeach:
  Ciarán Brennan
  ciaran.brennan@oireachtas.ie
  (01) 618 3903