An chéad chruinniú eile:

Nuashonraithe go deireanach - 8 Feabh 2019, 16.45

Níl aon chruinnithe sceidealaithe don Choiste seo ar fáil faoi láthair.

Tá an coiste tiomanta d’úsáid na Gaeilge mar theanga choiteann i ngach gné de shaol na hÉireann a chur chun cinn.

Dáta a bunaíodh: 28 Meith 2016

Teach: 32nd Dáil, 25th Seanad

Tuarascáil nua

an tuarascáil is déanaí

Tuarascáil nua

Níos mó maoinithe faoi choinne grúpaí pleanála teanga i bpobail Ghaeltachta á iarraidh ag Coiste na Gaeilge

Preaseisiúintí

11 Feabh 2019, 09.48

Cruinniú le bheith ag Coiste na Gaeilge leis an Údarás um Ard-Oideachas agus an Roinn Oideachais agus Scileanna

7 Feabh 2019, 10.39

Tuarascáil ar Ghaeltacht na Mí tugtha ag Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

28 Ean 2019, 12.20

Irish Language Committee to discuss Bilingual Services in the Department of Agriculture, Food and the Marine

Físeáin le déanaí

Máirt, 12 Feabh 2019

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

'Caighdeánú ar scrúdaithe/cáilíochtaí tríú leibhéal do ábhair múinteoirí'
'Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Údarás um Ard-Oideachas chun an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil dá gcustaiméirí'

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 15 Ean 2019

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

"Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Roinn Sláinte an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann"

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 18 Noll 2018

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

'Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag Tusla - An Gníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach chun an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil dá custaiméirí'

'Cigireacht na Luathblianta agus na hIonaid Cúraim Leanaí sa Ghaeltacht'

Amharc ar an bhfíseán

Doiciméid le déanaí

Máirt, 12 Feabh

Ráiteas Tosaigh, Eibhlín Ní Scannláin, Cigire Sinsearach, An Roinn Oideachais agus Scileanna

Ráiteas Tosaigh, Eibhlín Ní Scannláin, Cigire Sinsearach, An Roinn Oideachais agus Scileanna (PDF)

Máirt, 12 Feabh

Ráiteas Tosaigh, An tÚdarás um Ard-Oideachas

Ráiteas Tosaigh, An tÚdarás um Ard-Oideachas (PDF)

Máirt, 15 Ean

Ráiteas tosaigh,Muiris O’Connor, Rúnaí Cúnta sa Rannóg um Thaighde agus Forbairt agus Anailísíocht Sláinte, An Roinn Sláinte

Ráiteas tosaigh,Muiris O’Connor, Rúnaí Cúnta sa Rannóg um Thaighde agus Forbairt agus Anailísíocht Sláinte, An Roinn Sláinte (PDF)

Tuarascálacha le déanaí

Máirt, 5 Feabh 2019

Tuarascáil ar an toscaireacht chuig Gaeltacht na Mí ar an 18 Meitheamh 2018
Tuarascáil ar an toscaireacht chuig Gaeltacht na Mí ar an 18 Meitheamh 2018

Céad, 4 Iúil 2018

Tuarascáil ar an toscaireacht go Gaeltacht Dhún na nGall
Tuarascáil ar an toscaireacht go Gaeltacht Dhún na nGall

Máirt, 19 Meith 2018

Tuarascáil ar Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017
Breithniú an Chomhchoiste ar Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017

Grinnscrúdú AE

Déanann an coiste grinnscrúdú ar an reachtaíocht AE ar fad a bheartaítear i réimsí na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán agus déantar cinntí maidir leis na beartais sin.

Sonraí teagmhála na gcoistí

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán
Tithe an Oireachtais
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20

Cléireach don Choiste: 
Eugene Ó Cruadhlaoich
(01) 618 3780
076 100 1857
gaeilge@oireachtas.ie

Preasoifigeach:
Ciarán Brennan
ciaran.brennan@oireachtas.ie
(01) 618 3903