Gach preaseisiúint le all lá anuas

Leathanach 5 de 100

Show: 50 per page

18 Feabh 2019, 12.34

Joint Committee on Agriculture, Food and the Marine to discuss the Future of the Beef Sector

Amharc

18 Feabh 2019, 10.24

Committee on Children and Youth Affairs to discuss the potential impact of Brexit on young people

Amharc

13 Feabh 2019, 17.44

Public Accounts Committee to meet broadband providers to discuss National Broadband Plan

Amharc

13 Feabh 2019, 15.55

Committee on the Implementation of the Good Friday Agreement to hear from key cross-border organisations on Thursday

Amharc

13 Feabh 2019, 12.20

Committee on Foreign Affairs, Trade & Defence to discuss Brexit with Tánaiste Coveney

Amharc

13 Feabh 2019, 09.56

Joint Committee on Employment Affairs & Social Protection to discuss the topic of Bogus Self Employment

Amharc

12 Feabh 2019, 14.22

Straitéis um Theanga Chomharthaíochta na hÉireann á seoladh ag Tithe an Oireachtais

Amharc

12 Feabh 2019, 13.08

An Coiste um Achainíocha le breithniú a dhéanamh ar achainíocha maidir le Tionól Saoránach uile-Éireann agus le bearta chun deireadh a chur le feirmeacha coileán

Amharc

12 Feabh 2019, 11.32

Committee on Children and Youth Affairs to discuss the Recruitment and Retention of Social Workers

Amharc

12 Feabh 2019, 11.12

Health Committee to receive update on CervicalCheck Programme

Amharc

11 Feabh 2019, 14.11

Agriculture Committee to resume discussion of issues facing live exports of calves

Amharc

11 Feabh 2019, 12.39

Joint Committee on Housing, Planning & Local Government to discuss the topic of our water systems and environment

Amharc

11 Feabh 2019, 09.48

Cruinniú le bheith ag Coiste na Gaeilge leis an Údarás um Ard-Oideachas agus an Roinn Oideachais agus Scileanna

Amharc

11 Feabh 2019, 09.37

Joint Committee on Education and Skills to discuss the topic of Brexit with Minister McHugh TD

Amharc

7 Feabh 2019, 21.56

Housing, Planning & Local Government Committee calls for enhanced Housing plans and protections ahead of Brexit

Amharc

7 Feabh 2019, 10.39

Tuarascáil ar Ghaeltacht na Mí tugtha ag Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

Amharc

7 Feabh 2019, 09.00

An Coiste um Dhlí agus Ceart chun plé a dhéanamh ar an tuarascáil eatramhach ó Oifig Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána leis an gCoimisinéir Drew Harris

Amharc

6 Feabh 2019, 15.50

Public Accounts Committee to examine Áras an Uachtaráin 2017 Accounts

Amharc

6 Feabh 2019, 09.29

Committee on Foreign Affairs, Trade & Defence to hear from Reserve Defence Forces Representative Association

Amharc

5 Feabh 2019, 14.10

An Comhchoiste um Chultúr, Oidhreacht agus Gaeltachta chun caomhnú bhithéagsúlacht agus éiceachórais na bportach a plé

Amharc

5 Feabh 2019, 13.45

Justice Committee to conduct detailed scrutiny of International Protection (Family Reunification) (Amendment) Bill 2017

Amharc

5 Feabh 2019, 13.20

Committee on Rural and Community Development to explore Smart Communities and remote-work opportunities

Amharc

5 Feabh 2019, 13.17

European Union Affairs Committee to focus on EU agency Eurofound

Amharc

5 Feabh 2019, 09.08

An Coiste um Iompar, Turasóireacht & Spórt chun plé a dhéanamh ar an mBreatimeacht agus Cúrsaí Iompair

Amharc

4 Feabh 2019, 15.13

Committee on Business, Enterprise and Innovation to consider general scheme of bill to create Corporate Enforcement Authority

Amharc

4 Feabh 2019, 14.46

Budgetary Oversight Committee to discuss impact of tax reliefs, credits, allowances with UCD academic

Amharc

4 Feabh 2019, 14.26

Finance Committee to discuss Brexit preparations with Finance Minister

Amharc

4 Feabh 2019, 12.05

Communications Select Committee to discuss Motion on Ratification of the Minamata Convention on Mercury

Amharc

1 Feabh 2019, 14.19

Good Friday Committee reiterates its support for the Good Friday Agreement

Amharc

30 Ean 2019, 14.44

Joint Committee on Housing, Planning & Local Government to discuss the topic of Affordable Housing

Amharc

30 Ean 2019, 11.30

PAC to examine National Pediatric Hospital Board Financial Statements

Amharc

30 Ean 2019, 11.18

An Coiste Airgeadais chun breithniú a dhéanamh ar an tuarascáil maidir le seirbhísí comhair creidmheasa a fheabhsú in Éirinn

Amharc

30 Ean 2019, 10.02

Joint Committee on Foreign Affairs, Trade and Defence congratulates Speaker Nancy Pelosi on her election to Speaker of the House of Representatives

Amharc

29 Ean 2019, 16.30

Education Committee calls for update of classroom curriculum in relationships and sexuality education

Amharc

29 Ean 2019, 15.49

Committee on Children and Youth Affairs to hear from Chairperson of the Board of Management of Oberstown Children Detention Campus

Amharc

29 Ean 2019, 15.47

Communications Committee seeking expressions of interest for appointment to the board of Inland Fisheries Ireland

Amharc

29 Ean 2019, 15.25

Health Committee to resume examination of impact of Brexit on health sector

Amharc

29 Ean 2019, 15.21

Release of PBO’s Quarterly Economic and Fiscal Commentary Q4 2018

Amharc

29 Ean 2019, 12.28

An Comhchoiste um Chultúr, Oidhreacht agus Gaeltacht chun breithniú a dhéanamh ar an modh táirgthe atá ag Amharclann na Mainistreach

Amharc

29 Ean 2019, 11.50

An Coiste um Achainíocha le breithniú a dhéanamh ar achainíocha maidir le haisíocaíochtaí mótarchánach, conarthaí éagothroma, cearta oibre do chéilí oibrithe eachtrannacha

Amharc

29 Ean 2019, 10.02

Health Committee to meet Minister Simon Harris to discuss cost over-runs at National Children’s Hospital

Amharc

28 Ean 2019, 16.01

Seanad Éireann invites President of the GAA John Horan to address the House

Amharc

28 Ean 2019, 12.20

Irish Language Committee to discuss Bilingual Services in the Department of Agriculture, Food and the Marine

Amharc

28 Ean 2019, 10.56

Coiste na Gaeilge chun Seirbhísí Dátheangacha sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara a phlé

Amharc

23 Ean 2019, 17.48

Public Accounts Committee to consider universities’ handling of staff pensions and severance

Amharc

23 Ean 2019, 12.49

Finance Committee to examine Revenue’s preparations for Brexit

Amharc

22 Ean 2019, 17.35

Justice Committee to explore rights, equality issues related to Brexit

Amharc

21 Ean 2019, 18.43

An Comhchoiste um Chultúr, Oidhreacht agus Gaeltacht chun luach na n-ealaíon i saol na hÉireann a chíoradh

Amharc

21 Ean 2019, 11.45

15 students to deliver TED-Ed Club presentations in Mansion House to mark 100th anniversary of First Dáil

Amharc

21 Ean 2019, 11.42

Budgetary Oversight Committee to consider tax reliefs, credits, other measures worth €5 billion

Amharc