Preaseisiúint le haghaidh all lá

Leathanach 1 de 291

Taispeáin: 20 in aghaidh an leathanaigh

30 Iúil 2021, 17.40

Statement following meeting of Dáil Business Committee and Seanad Committee on Parliamentary Privileges and Oversight to discuss letter received from President Higgins

Amharc

29 Iúil 2021, 16.31

Budgetary Oversight Committee publishes its Interim Pre-Budget 2022 Report

Amharc

29 Iúil 2021, 12.00

Tacaí do chianobair i measc na 45 mholadh san aighneacht réamh-bhuiséad ón gCoiste Oireachtais chuig an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail

Amharc

28 Iúil 2021, 12.33

An Fochoiste um Meabhairshláinte le Tuarascáil Eatramhach ar Covid-19 agus ar an éifeacht atá aige ar Sheirbhísí Meabhairshláinte sa Phobal a Sheoladh

Amharc

23 Iúil 2021, 13.30

Clár oibre agus téarmaí tagartha á seoladh ag an gComhchoiste um Nithe a Bhaineann le Míchumas

Amharc

22 Iúil 2021, 15.27

Tuarascáil maidir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí foilsithe ag an gCoiste um Dhlí agus Ceart

Amharc

22 Iúil 2021, 14.05

Foilsíonn an Comhchoiste um Choimirce Shóisialach, Forbairt Pobail agus Tuaithe agus na hOileáin a Aighneacht Réamh-Bhuiséid

Amharc

21 Iúil 2021, 17.15

Education Committee to discuss reopening of further and higher education institutions in safe and sustainable way with Minister Harris and Minister of State Collins

Amharc

21 Iúil 2021, 16.30

Molann an Comhchoiste um Dhlí agus Ceart go ndéanfaidh Coiste Speisialta den Oireachtas scrúdú ar ábhar an bháis chuidithe i ndiaidh dó grinnscrúdú a dhéanamh ar an mBille um Bás Dínitiúil, 2020

Amharc

21 Iúil 2021, 15.05

Comhchoiste chun suíomh iomlán dátheangach a dhéanamh de Thithe an Oireachtais a phlé

Amharc

21 Iúil 2021, 14.12

An Comhchoiste um Shaincheisteanna Ríthábhachtacha a théann i gCion ar an Lucht Siúil le cloisteáil ó Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas agus ó na hIonaid um Chúnamh Dlíthiúil in Aisce

Amharc

21 Iúil 2021, 14.00

Molann an Comhchoiste um Thurasóireacht ráta CBL 9% a fhadú go dtí 2025 agus bearta eile chun tacaíocht a thabhairt d’earnálacha an fháilteachais agus na siamsaíochta i ndiaidh na paindéime

Amharc

21 Iúil 2021, 12.15

Léiríonn Cathaoirleach Sheanad Éireann, an Seanadóir Marcus Ó Dálaigh, dlúthpháirtíocht a léiriú le muintir na Beilge ar a Lá Náisiúnta

Amharc

20 Iúil 2021, 15.30

An Comhchoiste um Thurasóireacht, Cultúr, Ealaíona, Spórt agus Meáin chun bualadh le Coimisinéir na hAstráile um Ríomhshábháilteacht

Amharc

20 Iúil 2021, 14.34

Gheobhaidh an Coiste um Shláinte nuashonrú maidir le leathnú amach Dheimhniú Covid Digiteach AE

Amharc

20 Iúil 2021, 13.09

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge chun plé a dhéanamh ar Chláir Nuachta Ghaeilge le Raidió Teilifís Éireann agus TG4

Amharc

19 Iúil 2021, 17.35

An Coiste um Thalmhaíocht le hathchromadh ar dhíospóireacht maidir leis an rásaíocht capall in Éirinn, agus maidir le ganntanais mhóna

Amharc

19 Iúil 2021, 15.35

Leanann an Coiste Oideachais lena ghrinnscrúdú réamhreachtach ar scéim ghinearálta Bhille an Údaráis um Ard-Oideachas 2021

Amharc

15 Iúil 2021, 16.30

Cathaoirleach of Seanad Éireann welcomes Belarussian Opposition Leader Sviatlana Tsikhanouskaya to Leinster House

Amharc

15 Iúil 2021, 12.00

Joint Committee on Children, Disability, Equality, Integration and Youth publishes Report on Pre-Legislative Scrutiny of the General Scheme of a Certain Institutional Burials (Authorised Interventions) Bill

Amharc