Bíonn an Ghaeilge le cloisteáil gach lá i seomra na Dála, i seomra an tSeanaid agus ar fud na dTithe i measc Comhaltaí, baill foirne agus cuairteoirí.

Leagtar amach inár Scéim teanga agus Straitéis don Ghaeilge na seirbhísí a sholáthraítear i nGaeilge, i mBéarla agus sa dá theanga.

Billí agus Achtanna
Díospóireachtaí
Cumarsáid a dhéanamh leis an bpobal
Rannóg an Aistriúcháin
An Caighdeán Oifigiúil
Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge

Físeán

Léacht Sheachtain na Gaeilge 2021

Chun Seachtain na Gaeilge 2021 a cheiliúradh, d’fháiltigh an Leas-Cheann Comhairle, an Teacht Catherine Connolly, roimh léacht speisialta leis an Dr Mary MacDiarmada ar an gConradh Angla-Éireannach in 1921. Pléann sí bunú Dháil Éireann in 1919, Cogadh na Saoirse agus síniú an Chonartha.

Amharc ar an bhfíseán

Frásaí úsáideacha i nGaeilge

Cúpla focal

Frásaí úsáideacha i nGaeilge

Teachtaí Dála agus Seanadóirí: ar mhaith leat níos mó Gaeilge a úsáid i d’óráidí sna Tithe? Féach ár liosta frásaí úsáideacha i nGaeilge.

Dáil Éireann: Céard is ainm ann?

Leabharlanna Átha Cliath Theas; Cartlann Capuchin

Dáil Éireann: Céard is ainm ann?

Tá téarmaíocht ár bparlaiminte náisiúnta uathúil d’Éirinn. Céard iad bunús focal ar nós “Oireachtas”, “Dáil” agus “Teachta Dála”?

An Ghaeilge sa Chéad Dáil

Le caoinchead Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

An Ghaeilge sa Chéad Dáil

Bhí mearbhall ar na hiriseoirí iasachta a bhí i láthair ag an gcéad suí a bhí ag an gCéad Dáil ar an 21 Eanáir 1919 gur i nGaeilge a reáchtáladh na himeachtaí. Bhí na Teachtaí Dála a cruthaíodh as nua ar a míle dícheall a thaispeáint go bhfuil teanga uathúil in Éirinn, is í sin an Ghaeilge.

Seasamh reachtúil na Gaeilge

Bunreacht na hÉireann
Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003
An Coimisinéir Teanga
An tAontas Eorpach

Físeán

Léacht Sheachtain na Gaeilge 2019

Déanann Tithe an Oireachtais ceiliúradh ar Sheachtain na Gaeilge gach bliain le léacht speisialta i dTeach Laighean. Ar an 12 Márta 2019 d’fhéach Cuan Ó Seireadáin ar an tábhacht a bhí le 6 Sráid Fhearchair sna chéad chruinnithe a bhí ag Dáil Éireann in 1919.

Bhí an tOllamh Gearóid Ó Tuathaigh, agus an tIar-Aire agus an Coimisinéir Eorpach Máire Geoghegan-Quinn i measc na gcainteoirí roimhe seo.

Amharc ar an bhfíseán

Físeán

Léacht Sheachtain na Gaeilge, 2018

D'eagraigh Tithe an Oireachtais léacht speisialta le Máire Geoghegan-Quinn an 6 Márta 2018 chun ceiliúradh a dhéanamh ar Sheachtain na Gaeilge. Labhair an t-iar-Aire agus an t-iar-Choimisinéir Eorpach faoina thábhachtaí atá ár dteanga náisiúnta di féin agus ina cuid oibre agus faoina saol agus faoina gairm i bpolaitíocht na hÉireann agus na hEorpa.

Amharc ar an bhfíseán

Téigh i dteagmháil le Rannóg an Aistriúcháin

Rannóg an Aistriúcháin
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20

(01) 618 3922

rannog@oireachtas.ie