Sceideal Dháil Éireann

Sceideal Sheanad Éireann

Sceideal na gcruinnithe

Páipéir ghnó

Níor foilsíodh aon pháipéir ghnó inniu.

Dáil Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 17 Ean 2019: foilsíodh 25 topaic, ina n-áirítear 141 cainteoir agus vóta den teach.

Seanad Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 20 Noll 2018: foilsíodh 14 topaic, ina n-áirítear 50 cainteoir agus vóta den teach.

Coistí

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Cruinniú den Select Committee On Transport, Tourism And Sport an Céad, 16 Ean 2019.

Ceisteanna Parlaiminte

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 17 Ean 2019: Freagraíodh 10000 Ceist Pharlaiminte.

Tá 158 Comhalta (ar a dtugtar Teachta Dála nó TD) i nDáil Éireann.

Tá 60 Comhalta (ar a dtugtar Seanadóir) i Seanad Éireann.

Dáil100 Experience

Tours

Dáil100 Experience

To commemorate the centenary of Dáil Éireann, tours of Leinster House will run this weekend, 19 and 20 January 2019. Tours are free but places are limited and must be booked in advance.

Teilifís an Oireachtais

In Our Own Words

Dírítear in In Our Own Words ar an scéal a bhain le streachailt mhná na hÉireann ar son an chomhionannais agus na hionadaíochta sa réimse polaitiúil, a insítear go heisiach trí scéalta pearsanta na mban a bhí bainteach leis an scéal.

Amharc ar an bhfíseán

Preaseisiúintí

16 Ean 2019, 16.57

Public Accounts Committee to examine prisons spending

14 Ean 2019, 17.58

Budgetary Oversight Committee to discuss IFAC report on Budget 2019, Brexit with Finance Minister

19 Noll 2018, 18.00

Children and Youth Affairs Committee calls on Minister to provide sight of Oberstown report

18 Noll 2018, 12.50

Health Committee to resume PLS on General Scheme of the Assisted Human Reproduction Bill

17 Noll 2018, 14.17

Coiste na Gaeilge chun Seirbhísí Gaeilge a phlé le Tusla

Éire: daonlathas parlaiminteach

Daonlathas parlaiminteach is ea Éire. Tá Parlaimint Náisiúnta (Oireachtas) againn ina bhfuil an tUachtarán agus dhá Theach: Dáil Éireann (Teach na nIonadaithe) agus Seanad Éireann (an Seanad), a fhaigheann a bhfeidhmeanna agus a gcumhachtaí ó Bhunreacht na hÉireann arna achtú ag na daoine an 1 Iúil 1937. Tá Tithe an Oireachtais suite i dTeach Laighean, Baile Átha Cliath.

An raibh a fhios agat?

Is í Tras Honan an chéad bhean agus an t-aon bhean amháin a bhí ina Cathaoirleach ar Sheanad Éireann agus an post sin aici ó 1982 go 1983 agus 1987 go 1989. Ní raibh bean ina Ceann Comhairle ar Dháil Éireann riamh.

They do not know what they are talking about. I cannot blame them for that, because ignorant people are ignorant people, but I blame the politicians who leave them in that condition of ignorance and who play up to their ignorance.
Professor John Kelly, Seanad Éireann, 13 Eanáir 1972

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

7 Ean 2019

Faoi bhráid Sheanad Éireann

Bille na gCuideachtaí (Leasú), 2019

Uimh. 1 de 2019

25 Noll 2018

Enacted

An Acht Fostaíochta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2018

Uimh. 38 de 2018

An Bille Fostaíochta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2017

Uimh. 147 de 2017

24 Noll 2018

Enacted

An Acht um Chosaint Tomhaltóirí (Gnólachtaí Seirbhísithe Creidmheasa a Rialáil) (Leasú), 2018

Uimh. 36 de 2018

An Bille um Chosaint Tomhaltóirí (Gnólachtaí Seirbhísithe Creidmheasa a Rialáil) (Leasú), 2018

Uimh. 21 de 2018

24 Noll 2018

Enacted

An Acht um Bord Scannán na hÉireann (Leasú), 2018

Uimh. 34 de 2018

An Bille um Bord Scannán na hÉireann (Leasú), 2018

Uimh. 117 de 2018